חיים לוי מוסך

הרכבים 15, ירושלים
, 9339329 ירושלים