דן שלום 99 -מוסך

בעלי המלאכה 10, ירושלים
, 9339329 ירושלים