ג'מאל אל מסרי-מוסך

ואדי ג'וז, ירושלים
, 95105 ירושלים