ג'מיל את יוסף-מוסך

לוחמי הגיטאות 43, נהריה
, 2220903 נהריה