ג'ורג' גירים אוטומטיים

בית היוצר 15, ירושלים
, 9339329 ירושלים