גבעתי-מוסך

בית הדפוס 29, ירושלים
, 9546105 ירושלים