גדעון לוי בע"מ -מוסך

הרכב 1, ירושלים
, 9339329 ירושלים