גמה יזמות

מקווה ישראל 119, ירושלים
, 9711769 ירושלים