גשר כרמיאל-מוסך בע"מ

האופן 6, כרמיאל
, 2195106 כרמיאל