המהיר-מוסך

יד חרוצים 14 תלפיות, ירושלים
, 9362522 ירושלים