המכונית מוסך

בית היוצר 16, ירושלים
, 9339329 ירושלים