המועיל-מוסך

דרך חיפה 6, קרית אתא
, 2630050 קרית אתא