המרכבה ירושלים בע"מ

מעשה חושב 11, ירושלים
, 9362522 ירושלים