הרופא-מוסך

בעלי המלאכה 7, ירושלים
, 9339329 ירושלים