הרצל את ניסים בע"מ-מוסך

קהילת ציון 25, עפולה
, 18257 עפולה