היוצר בע"מ-מוסך

בית היוצר 3, ירושלים
, 9339329 ירושלים