הירשנזון סגל

חרשי הברזל 15, ירושלים
, 9339329 ירושלים