כרמל מזגנים במוסך הירש

דרך בר-יהודה, תל חנן
, 3688520 נשר