כימי כל הובלה והספקת כימיקלים

הרכבת 7, פתח תקווה
, פתח תקווה