ליברטי מנועים

קניג פייר 20, ירושלים
, 9323008 ירושלים