מ.א. כרמיאל -מוסך

החרמש 7, כרמיאל
, 2195106 כרמיאל