מ.א.מ-מוסך

בית הדפוס 34, ירושלים
, 9546105 ירושלים