מ.מ. צמיגים סחר בע"מ

הכבאי 1, כרמיאל
, 2195106 כרמיאל