מוני כהן סרוויסז בע"מ

קהילת ציון 38, עפולה
, 1839010 עפולה