מוסך אחים נחמיה

הרכבים 1, ירושלים
, 9339329 ירושלים