מוסך לב זהב

בית הדפוס 24, ירושלים
, 9546105 ירושלים