מוסך מילאד בדיע יוסף בע"מ

יפו 145, חיפה
, 3522321 חיפה