מרכז הגירים והטורבו

בעלי המלאכה 9, ירושלים
, 9339329 ירושלים