מרכז הרדיאטור והאגזוז

העמקים, טבריה
, 1424224 טבריה