מרכז הרדיאטור

חרשי הברזל 9, ירושלים
, 9339329 ירושלים