מרכז שרות חוף שמן חיפה

אופיר 62, חיפה
, 3269841 חיפה