מרכז שרות דני אמויאל בע"מ

התעשיה 5, ירושלים
, 9339329 ירושלים