מרכז שרות נתן אקספרס ובנו בע"מ

דרך בית לחם 146, ירושלים
, 9350004 ירושלים