מרכז שרות אוטודי

בית הדפוס 15, ירושלים
, 9546105 ירושלים