מרכז שרות שחר כרמיאל

האופן 17, כרמיאל
, 2195106 כרמיאל