מרכז שירות ומכירה מיצ'יגן

יהודה הלוי, טבריה
, 1424224 טבריה