מרכז שירות אקספרס ירושלים

מעשה חושב 8, ירושלים
, 9362522 ירושלים