מרכז שירות ימית

יהודה הלוי, טבריה
, 1424224 טבריה