מילאד 1994 בע"מ-מוסך

גזאל 13, חיפה
, 3269841 חיפה