מיקי קרבורטורים

התעשיה 2, ירושלים
, 9339329 ירושלים