נירגד מרכז שירות

הרכב 50, ירושלים
, 9339329 ירושלים