ורדי יוסף ובניו בע"מ - שנפ

העמקים, טבריה
, 1424224 טבריה