קובי גירים בע"מ

בית היוצר 13, ירושלים
, 9339329 ירושלים