רכב ישיר ג.א.ד.י. בע"מ

האשל"ג 2, חיפה
, 2628858 חיפה