סאמי מוסך

ואדי אל ג'וז, ירושלים
, 9711769 ירושלים