ש.ש. שבתאי שמר 1989 בע"מ-מוסך

מרקוני 4, חיפה
, 3268341 חיפה