ש.י.ח שרותי רכב בע"מ

בית הדפוס 7, ירושלים
, 9546105 ירושלים