סיגמא מוטורס סוכנויות רכב

התעשיה 1, ירושלים
, 9901312 בית שמש