תחנת אוטובוס גרשון שופמן יצחק רובינשטין

שופמן, חיפה
, 3491149 חיפה