תחנת אוטובוס קמיל הויסמנס ב

קמיל הויסמנס 32, חיפה
, 3491149 חיפה